Statistika prvič registriranih vozil v Republiki Sloveniji

Statistika je narejena na osnovi podatkov, ki so javno objavljeni na straneh MNZ. V statistiki so zajeta vsa vozila prvič registrirana v Sloveniji. To so nova vozila in stara vozila uvožena iz tujine. Stara vozila lahko izločimo iz statistike.

Trenutno sta pripravljeni dve vrsti statistike - registracije po znamki in registracije po mesecih.

Podatke, ki se obdelajo lahko omejimo z naslednjimi kriteriji:

Mesec: Izberemo lahko obdobje, ki bo zajeto v statistiko. Trenutno so v bazi podatki od 1.1.2009 naprej.
Izvor: Izberemo lahko vozila, glede na to kje je bila opravljena prva registracija.
Znamka/Model: Prikaz lahko omejimo samo na določene znamke oz. modele. Hkrati lahko izberemo več možnosti (s tipkama Shift in Control).
Minimalno: Ta možnost obstaja le pri statistiki po znamki. S tem omejimo izpis, da ne prikazuje tistih znamk (modelov), ki so v statistiki zastopani z manj vozili.
Izpis urejen po količini: Ta možnost obstaja le pri statistiki po mesecih. Znamke (modeli) so urejeni po količini registriranih vozil.
Vrednost v odstotkih: Ta možnost obstaja le pri statistiki po mesecih. Podatki so namesto v številu vozil izraženi v odstotkih.

Statistika registracij po znamki prikaže naslednje podatke:

Število: Ševilo vseh vozil zajetih v statistiko.
Število fiz.: Število fizičnih oseb, ki so registrirale vozilo. Preostalo so pravne osebe.
Povprečna starost: Povprečna starost lastnika vozila (upoštevane so samo fizične osebe).
Najnižja starost: Najnižja starost lastnika vozila (upoštevane so samo fizične osebe).
Najvišja starost: Najvišja starost lastnika vozila (upoštevane so samo fizične osebe).
Moški(%): Odstotek moških (upoštevane so samo fizične osebe).
Fiz. oseba(%): Odstotek fizičnih oseb.
Diesel(%): Odstotek vozil, ki imajo dieselski motor.
Uvoz(%): Odstotek vozil, ki so bila uvožena.
CO2: Povprečje emisij CO2.

Prijavljeni uporabniki lahko sortirajo podatke (tako da kliknejo na opis v glavi tabele) ali pa izpišejo bolj podrobne podatke o znamki oz. modelu (tako da kliknejo na naziv modela/znamke). V tem primeru so na voljo še tri dodatne statistike:
- razdelitev po komercialni oznaki,
- razdelitev po vrsti goriva in moči motorja,
- razdelitev po barvi.


Statistika registracij po mesecih izpiše registracije glede na znamko/model po mesecih. Zmagovalec meseca je izpisan s krepko pisavo. Glede na izbiro je lahko prikaz v številu ali v odstotkih.

Opozorilo: Ker pri vnosu prihaja do napak oz. nekonsistentnosti (različna poimenovanja istih modelov) se to odraža tudi pri izpisu.
Drobtinice | Odzivi | CPortal |