Evro kalkulator

Program pretvori zneske iz EUR v SIT in obratno po tečaju 239,64 SIT za 1 EUR. Evro je bil v Republiki Sloveniji uveden 1.1.2007.
Pri vnosu zneskov lahko uporabljate decimalno vejico in pike za ločitev tisočic. Vrsto pretvorbe izberite z gumbom.

Znesek v EUR   Znesek v SITDrobtinice | Odzivi | CPortal |